JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 15025/25.07.2022

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 13.07.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1Popescu Georgică-Dinu      85,5 puncte   83 puncte 84,25 puncteADMIS
 Matei Lucian-Florin      34    puncteRESPINS
2Marin Puiu-Dan      27,5  puncteRESPINS

      Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

   Afisat astazi, 25.07.2022, ora 1000,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisia de concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 13.07.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord