JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 1477/26.01.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 14.01.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1.   Tănase Mariana 70 puncte 53,66 puncte 61,83 puncte ADMIS
2.   Popescu Camelia- Florentina 45,33 puncte RESPINS
3.   Oprea Geta- Daniela 37 puncte RESPINS
4.   Codău Niculina 31,33 puncte RESPINS
5.   Niță Elena- Mădălina 27 puncte RESPINS
6.   Preda Ion 23,33 puncte RESPINS
7.   Drăgușin Adriana- Iuliana 12 puncte RESPINS
8.   Marin Angelica 11 puncte RESPINS
9.   Mușat Mihaela 6 puncte RESPINS
10.   Diaconescu Antoaneta Elena absent RESPINS
11.   Floricică Alina- Elena absent RESPINS

NOTĂ:          

         Candidatul declarat admis se va prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 26.01.2021, ora 1300, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul final al concursului organizat în data de 14.01.2021