JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 7609/26.04.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 15.04.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1.   Iordache Mihaela- Corina 67 puncte 58 puncte 62,5 puncte ADMIS
2.   Dobre Maria 40 puncte RESPINS
3.   Tudor Valentina 23 puncte RESPINS
4.   Ivan Elena- Magdalena 18,33 puncte RESPINS
5.   Stoica Rodica 15 puncte RESPINS
6.   Ivana Maria 14 puncte RESPINS
7.   Deaconu  Florina 1 punct RESPINS
8.   Tudor Mihaela absent RESPINS

NOTĂ:          

         Candidatul declarat admis se va prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 26.04.2021, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Comisia de Concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 15.04.2021