JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 14731/28.12.2016

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 15.12.2016,

pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1. Stanciu Laura-Ioana 75,00

puncte

 100 puncte 87,50 puncte ADMIS
2. Ionescu Florica 71,83 puncte 96,66 puncte 84,25 puncte ADMIS
3. Alexandru Ioana 63,83 puncte 100

puncte

81,92 puncte ADMIS
4. Grozavu Elena-Loredana 53,16 puncte 90,00

puncte

71,58 puncte ADMIS
5. Dumitru Gloria-Adina 50,50 puncte 86,66 puncte 68,58 puncte ADMIS
6. Necula Lucreția-Luminița 50,00

puncte

80,00

puncte

65,00

puncte

ADMIS
7. Tatomir Zorina-Claudia 21,00 puncte  

21,00

puncte

RESPINS

 

NOTĂ:

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 28.12.2016, ora 11,00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

.

    SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 15.12.2016, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară