JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 24013/24.12.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 15.12.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat IV din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1POPA ION68 puncte 67   puncte 67,50 puncteADMIS
2PREOTEASA CRISTIAN33 puncteRESPINS

        Candidatul declarat admis se va prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

       Afisat astazi, 24.12.2021, ora 10:00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Comisia de concurs

Secretar

Rezultatul final al concursului organizat în data de 15.12.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat IV din cadrul Adăpostului de Noapte Nord