JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 9224/25.05.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de  administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Grigorescu Consuela-Mihaela 90,5 puncte  85 puncte  87,75 puncte ADMIS
2 Mușat Mihaela 40    puncte RESPINS
3 Barbu Marioara   ABSENT   RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

        Afisat astazi, 25.05.2021, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).                                                               

Secretar comisie de concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 17.05.2021