JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 23322 / 30.12.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 17.12.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1. Anca Cristina-Lavinia 80,5 puncte  90 puncte 85,25 puncte ADMIS
2. Gherase Maria-Mădălina 43,6 puncte         – RESPINS
3. Neacșu Dafinița-Georgeta 30,8 puncte RESPINS
4. Matei Daniela ABSENT

NOTĂ:

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 30.12.2019, ora 10,00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

.

                                                      SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat in data de 17.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal-SAM