JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr.1174/26.01.2016

 

 

 

REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 18.01.2016,
pentru ocuparea postului contractual vacant de masor
din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj   probă scrisă

 

Punctaj   probă practică

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Albu Raul Adrian 82,5 100 100 94,16 ADMIS

 

 

 

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 26.01.2016, ora 1200, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

SECRETAR
Georgescu Elena

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară