JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.   4793/20.03.2019

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 18.03.2019, pentru ocuparea pe durată determinată, respectiv până la data de 06.01.2021, cu timp parțial ( 4 h), a 2 posturi contractuale vacante  de îngrijitor bătrâni la domiciliu, înființate în afara organigramei, în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, în vederea realizării obiectivelor eligibile în cadrul proiectului  „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Rezultat selecție dosare Punctaj final

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Stanciu Rucsandra-Daniela Admis 84 puncte 84 puncte ADMIS
2 Tudor Adela-Madalina Admis 70 puncte 70 puncte ADMIS

 

 

Afisat astazi, 20.03.2019, ora 1500, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.03.2019