JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.    5765   /     30.03.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 18.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante  din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești , respectiv 1 post de muncitor calificat II (bucătar) și 1 post de administrator I

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (2) din H.G.R. nr. 286/2011, comisia de concurs comunică următoarele punctaje finale ale concursului:

Pentru postul de muncitor calificat II (bucătar)

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Șerbănescu Elena-Denisia 76 puncte   77 puncte  76,50 puncte ADMIS
2 Popa Gheorghița 40 puncte RESPINS

Pentru postul de administrator I

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Dima Mirela 87 puncte   94 puncte 90,50  puncte ADMIS
2 Răduț Nicoleta-Mihaela 69 puncte   84 puncte 76,50  puncte RESPINS
3 Grigorescu Consuela-Mihaela 59 puncte   72  puncte 65,50  puncte RESPINS
4 Din Ioana-Denisa 40 puncte RESPINS
5 Preda Ion 20 puncte RESPINS
6 Mușat Mihaela 12 puncte RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 30.03.2021, ora 1200, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

     Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.03.2021