JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 4850/21.03.2019

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 19.03.2019,

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasă I, grad profesional superior,  din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj

interviu

 

Punctaj final ADMIS/

RESPINS

1 Zamfir Ramona-Mariana 85,67 puncte 90 puncte 175,67 puncte ADMIS

 

 

 

Afisat astazi, 21.03.2019,  ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 19.03.2019