JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 17116/01.10.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului   de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Sibiceanu Ana-Maria 68 puncte  82 puncte  75  puncte ADMIS
2 Enache Vasilica-Daniela 39 puncte RESPINS
3 Rădulescu Adelina-Elisabeta 34 puncte RESPINS      
4 Chirvasiu Mihaela 26 puncte RESPINS      
5 Brînzea Ștefania-Loredana 12 puncte RESPINS      
6 Necula Iuliana-Elena 12 puncte RESPINS
7 Popescu Maria 10 puncte RESPINS
8 Militaru Iulica-Gica 0 puncte RESPINS
9 Antohi Marilena ABSENT

NOTĂ:          

         Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 01.10.2019, ora 1100,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești