JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  1691 /  06.02.2018

REZULTATUL

 

final al concursului organizat în data de 25.01.2018,  pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante (1 post de asistent medical debutant (balneofizioterapie) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de asistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

 

  1. Pentru postul de asistent medical debutant (balneofizioterapie) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Sotir Ioana-Andreea 52,50 puncte 91,00 puncte  71,75 puncte ADMIS
2 Drăgan Cristina-Corina 19,00 puncte RESPINS

 

  1. Pentru postul de aistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Tudor Adela-Mădălina 81,00 puncte 72,00 puncte  76,50 puncte ADMIS
2 Moise Elena-Luminița 25,00 puncte RESPINS

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 06.02.2018, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 25.01.2018