JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 6375/08.05.2017

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 25.04.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (1 post de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, 1 post de guard și 1 post de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

  1. Pentru postul de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Dobrin Rafael-Ionuț 94,00 puncte 93,00 puncte 93,50 puncte ADMIS
2 Chiriță Cristian 64,50 puncte Absent RESPINS

 

  1. Pentru postul de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Preda-Dumitru Ion 78,00 puncte 75,00 puncte 76,50 puncte ADMIS

 

 

  • Pentru postul de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Preda-Dumitru Marius 85,00 puncte 75,00 puncte 80,00 puncte ADMIS

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 08.04.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 25.04.2017