JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 10232 /07.06.    2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 25.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de  asistent medical principal (PL) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1Pescăruș Amalia-Oana84,60 puncte81 puncte82,81 puncteADMIS
2Gherhina Alina-Elena24,80 puncteRESPINS
3Popescu Mirela-DoinaAbsentRESPINS

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

Secretar comisie de concurs:

 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 25.05.2021