JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 15693/15694/15695/ 04.08.2022

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 25.07.2022, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești

I. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate: 

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.Dobre Mihaela- Cristina92 puncte90 puncte91 puncteADMIS
 2.Dobrescu Alina- Maria87 puncte87 puncte87 puncteADMIS
 3.Ivan Georgiana- Mihaela58 puncte58 puncte58 puncteADMIS

II. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.Seiceanu Adriana84 puncte91 puncte87,5 puncteADMIS
 2.Nițoi Gabriela- Silvia83 puncte86 puncte84,5 puncteADMIS

III. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.Diaconescu Andi- Ciprian59 puncte79 puncte69 puncteADMIS

IV .Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1.Mazilu Florina- Daniela70 puncte81 puncte75,50 puncteADMIS
2. Gărăiman Paula- RamonaABSENTRESPINS

V. Pentru postul contractual vacant de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.Oanță Camelia24 puncteRESPINS

VI. Pentru postul contractual vacant de consilier juridic, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.

VII. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
 1.

NOTĂ:          

         Candidatii declarați admiși se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 04.08.2022, ora 1000,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul final al concursului organizat în data de 25.07.2022