JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 18430/08.10.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 28.09.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator I  din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară.

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
  1ION MARIAN-DĂNUȚ81,168583,08ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 08.10.2021, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).    

     

                                                     

Rezultatul final al concursului organizat în data de 28.09.2021