JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 22422/10.12.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 28.11.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Ghiță Mihaela 52 puncte   25  puncte  38,5 puncte RESPINS
2 Ciobanu Ioana-Dorina 36 puncte RESPINS
3 Nicolescu Dorina 0 puncte RESPINS
4 Badea Bianca-Ioana ABSENT RESPINS
5 Dan Carmen-Mihaela ABSENT RESPINS
6 Dănciulescu Nelușa ABSENT RESPINS
7 Nicolae Elena-Ramona ABSENT   RESPINS

         Afisat astazi, 10.12.2019, ora 1400, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 28.11.2019, pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești