JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 7906 /08.07.2016

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 30.06.2016,

pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I,

din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj   probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1. Ionescu Valerian 52,00puncte 70 puncte 61,00 puncte ADMIS
2. Mănescu Gheorghe 9,50 puncte RESPINNS
3. Priță Mihai 7,50 puncte RESPINS

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 08.07.2016, ora 10,30, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

.

                                                 

 

                                                 SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I, din cadrul Adăpostului de Noapte Nord