JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 19942/ 06.11.2019

REZULTATUL

final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.10.2019

I. Pentru promovarea în funcția de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovare (ADMIS/RESPINS)
1. Sotir Ioana- Andreea 94 puncte 94
puncte
ADMIS

II. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (fochist) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovare (ADMIS/RESPINS)

1.  

Botea Marcel
82 puncte 82 puncte ADMIS

III. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești: 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovare (ADMIS/RESPINS)
1. Neaga Emilia- Mioara 76 puncte 76 puncte ADMIS

IV. Pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate (expert romi), grad profesional II din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovare (ADMIS/RESPINS)
1 Mihai Elena- Geanina 80,33 puncte 80,33 puncte ADMIS

         Afisat astazi, 06.11.2019  ora 1100,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

COMISIA DE EXAMEN

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul final al examenului de promovare a personalului contractual, organizat în data de 31.10.2019