JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 8735/17.05.2021

REZULTATUL

final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,organizat în data de 12.05.2021

I. Pentru promovarea în funcţia de administrator I – Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Creşe Piteşti:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovarel (ADMIS/RESPINS)
1. Iliescu Marinela- Camelia  91 puncte 91 puncte ADMIS  

II. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat III (bucătar) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovarel (ADMIS/RESPINS)
1. Pielaru Constanța  92 puncte 92 puncte ADMIS

         Afisat astazi, 17.05.2021  ora 0900, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

COMISIA DE EXAMEN

SECRETAR

Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare