JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr.19408/18.11.2020

REZULTATUL

final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,organizat în data de 12.11.2020

I. Pentru promovarea în funcția de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovarel (ADMIS/RESPINS)
1.   Stanciu Laura- Ioana 74 puncte 74 puncte ADMIS
 2. Dumitru Gloria- Adina 73,67 puncte 73,67 puncte ADMIS

II. Pentru promovarea în funcția de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj final Rezultat final examen de promovare (ADMIS/RESPINS)
1.   Iliescu Marinela- Camelia absent _ RESPINS

         Afisat astazi, 18.11.2020  ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în data de 12.11.2020