JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr 23396/09.12.2022

REZULTATUL

final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești – Serviciul de Asistență Comunitară, organizat în data de 05.12.2022

I. Pentru promovarea în funcţia de referent, treaptă profesională I – Serviciul de Asistență Comunitară:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj finalRezultat final examen de promovarel (ADMIS/RESPINS)
1.Teianu Else96  puncte96 puncteADMIS  
2.Mihăescu Gheorghe95 puncte95 puncteADMIS  

II. Pentru promovarea în funcția asistent social, treaptă de competență specialist -Serviciul de Asistență Comunitară :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj finalRezultat final examen de promovarel (ADMIS/RESPINS)
1.Ciurezu Augustin97  puncte 97 puncteADMIS

         Afisat astazi, 09.12.2022  ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul final al examenului de promovare in grade si trepte profesionale-personal contractual- Serviciul de Asistenta Comunitara-05.12.2022