JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr.17688/09.11.2018

 

 

REZULTATUL

final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,

organizat în data de 05.11.2018

 

I. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (întreținere) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

1. Țugurel Dorinel 85 puncte 85 puncte ADMIS

 

 II. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

    1. Piscu Elena 90 puncte 90 puncte ADMIS
     2. Condilă Gabriela- Georgeta 75 puncte 75 puncte ADMIS

 

III. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

     1.  Dănălache Adriana 95 puncte 95 puncte ADMIS
     2.  Coman Marian 88 puncte 88 puncte ADMIS
     3.  Marinescu Camelia 87 puncte 87 puncte ADMIS
     4.  Ion Floarea 81 puncte 81 puncte ADMIS
     5.  Mostrogan Ion 80 puncte 80 puncte ADMIS
     6.  Roșoagă Mihaela 64 puncte 64 puncte ADMIS

   

  IV. Pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

1 Vițalaru Mariana- Raluca 96 puncte 96 puncte ADMIS

 

 

 

  VPentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

1 Ciurezu Augustin 92,6 puncte 92,6 puncte ADMIS

 

 VI. Pentru promovarea în funcția referent, treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj final Rezultat final examen de promovare

(ADMIS/RESPINS)

1 Teianu Else 78,6 puncte 78,6 puncte ADMIS
2 Mihăescu Gheorghe 75,6 puncte 75,6 puncte ADMIS

 

 

Afisat astazi, 09.11.2018, ora 0900, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

Rezultatul final al examenului de promovare