JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 12081/15.07.2019

REZULTATUL

final al examenului organizat în data de 10.07.2019,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:


Nr. crt.
Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final ADMIS/ RESPINS
1 Băzdăvan Marinela- Alina  88,67 puncte  92 puncte  180,67 puncte ADMIS  

II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final ADMIS/ RESPINS
1 Miea Lavinia- Anamaria 85,67 puncte  92 puncte 177,67 puncte ADMIS  

   Afisat astazi, 15.07.2019, ora 0930  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.07.2019