JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 20174/27.12.2018

 

 

 

 

REZULTATUL

final al examenului organizat în data de 17.12.2018,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

  1. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj

interviu

 

Punctaj final ADMIS/

RESPINS

1 Ciobanu Ionela- Alina 94 puncte 87 puncte 181 puncte ADMIS

 

 

  1. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj

interviu

 

Punctaj final ADMIS/

RESPINS

1 Vasilescu Liliana 93 puncte 77 puncte 170 puncte ADMIS

 

 

  • Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj

interviu

 

Punctaj final ADMIS/

RESPINS

1 Manicea Mirela 82 puncte 84 puncte 166 puncte ADMIS

 

 

Afisat astazi, 27.12.2018, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)..

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al examenului organizat în data de 17.12.2018, de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești