JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Nr. 3831/02.03.2021

REZULTATUL

final al interviului privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de inspector, clasă I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice desfășurat în data de 25.02.2021

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 1366  74    puncte ADMIS
2 1370   0    puncte RESPINS

NOTĂ:

      –   nu a fost depusă nicio contestație față de rezultatele obținute la proba interviului.

         Afisat astazi, 02.03.2021, ora 10:00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

                                                            Secretar comisie

                                                 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al interviului privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de inspector