JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 946/21.01.2019

 

REZULTATUL

 

final al concursului organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Ilie Alina-Georgiana 91 puncte 85,50 puncte  88,25 puncte ADMIS
2 Dinescu Maria-Eugenia 76 puncte 83,50 puncte 79,75 puncte ADMIS
3 Preda Veronica-Cristiana 80 puncte 74     puncte 77     puncte ADMIS
4 Turbatu Najia-Narcisa 80 puncte 70,50 puncte 75,25 puncte ADMIS
5 Alexe Valeriu Petruț 72 puncte 72      puncte 72     puncte ADMIS
6 Bălașa Mihaela 74 puncte 59,50 puncte 66,75 puncte RESPINS
7 Gărăiman Georgeta 71 puncte 56 puncte 63,50 puncte RESPINS
8 Vlad Florina-Ecaterina 40 puncte RESPINS
9 Birthler Virginia-Loredana 32 puncte RESPINS
10 Anghel Adriana-Elena 25 puncte RESPINS
11 Curea Elena-Cristina 22 puncte RESPINS
12 Drăghici Ionela-Mariana 21,50 puncte RESPINS
13 Țugurel Alexandra-Mădălina 16 puncte RESPINS
14 Andronie Ionela-Irina 14 puncte RESPINS
15 Mincă Anca-Andrada 12 puncte RESPINS
16 Blăguță Anca 11 puncte RESPINS
17 Tudor Magdalena-Alina 10 puncte RESPINS
18 Petre Mariana 8 puncte RESPINS
19 Crăciun Ionela-Mădălina ABSENT RESPINS
20 Ionescu Elena-Denisa ABSENT RESPINS
21 Sinescu Georgeta ABSENT RESPINS

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 21.01.2019, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                                             

 

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final la concursul organizat in 09.01.2019