JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 13775/13776/ 13777/ 07.09.2020

REZULTATUL

final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

Nr. crt. Candidatul Funcția publică în care promovează Punctaj  probă scrisă Punctaj probă interviu   Punctaj final Rezultat final
1 12886 Inspector, clasa I, grad profesional superior 88 puncte 92 puncte 180 puncte ADMIS  
2 12700 Inspector, clasa I, grad profesional principal 94 puncte 86 puncte 180 puncte ADMIS  
3 12771 Consilier, juridic, clasa I, grad profesional principal 85 puncte 73 puncte 158 puncte ADMIS  

   Afisat astazi, 07.09.2020, ora 12 00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020