JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 19513/19514/13.12.2018

 

 

REZULTATUL

 

 interviului la concursul organizat în data de 06.12.2018,

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

I.  Pentru postul vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1. Tănase Mariana  83,33  puncte ADMIS

 

 II. Pentru postul vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1. Ghimpețeanu Rodica- Ionela 93 puncte ADMIS
2. Dan Carmen- Mihaela 86 puncte ADMIS
3. Șoava Alina- Elena 68 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 13.12.2018, ora 1215,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

Rezultatul interviului concursului din data de 06.12.2018