JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 23161 / 19.12.2019

REZULTATUL

Interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 16.12.2019

  1. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Pașol Daniela 91,33 puncte ADMIS
2 Mărgescu Virginia- Elena ABSENT
  1. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Duță Steluța- Claudia 81,33 puncte ADMIS

 NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

            –    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

      –  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

          Afisat astazi, 19.12.2019, ora 1600 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 16.12.2019