JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 658/16.01.2019

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/RESPINS

 1 Ilie Alina-Georgiana   85,50 puncte ADMIS
 2 Dinescu Maria-Eugenia   83,50 puncte ADMIS
 3 Preda Veronica-Cristiana    74      puncte ADMIS
 4 Alexe Valeriu-Petruț    72      puncte ADMIS
 5 Turbatu Najia-Narcisa    70,50 puncte ADMIS
 6 Bălașa Mihaela    59,50 puncte ADMIS
 7 Gărăiman Georgeta    56      puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 16.01.2019, ora 1400, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

 

 

Secretar comisie de concurs,

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

                                            

                                    

Rezultatul interviului la concursul din 09.01.2019