JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6488/09.05.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 03.05.2017,

pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă

și 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Toma Mariana- Larisa 85 puncte ADMIS
2 Popescu Loredana- Iustina 76  puncte ADMIS
3 Cîrstea Elena 69 puncte ADMIS

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Dănălache Adriana 81 puncte ADMIS
2 Coman Marian 71 puncte ADMIS
3 Marinescu Camelia 71 puncte ADMIS
4 Roșoagă Mihaela 68 puncte ADMIS
5 Tudor Cristina 67 puncte ADMIS
6 Ion Floarea 66 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 09.05.2017, ora 1515,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 03.05.2017