JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 382/11.01.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 05.01.2017, pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II

și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

  1. Pentru posturile contractuale de administrator I – ½ normă:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Dumitrache Maria- Camelia 91,33 puncte ADMIS
2 Voinea Constanța 86,66 puncte ADMIS
3 Oanță Camelia 86 puncte ADMIS
4 Nuță Marinela 84 puncte ADMIS
5 Dan Ageanina- Marcela 82,33 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual de administrator II:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Iliescu Marinela- Camelia 80,33 puncte ADMIS
2 Păunescu Violeta ABSENT

 

  • Pentru posturile contractuale de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Mostrogan Ion 76,66 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 11.01.2017, ora 1515,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 05.01.2017, pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești