MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   14160 /12.07.2022

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 05.07.2022, pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Pentru posturile de asistent medical principal (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba interviuRezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1Stan Elena 85 puncteADMIS
2Roșu Elena-Zina 75 puncteADMIS
3Gherghina Alina-Elena 75 puncteADMIS
4Badea Magdalena 60 puncteADMIS
5Angelescu Mariana56,67 puncteADMIS

Pentru posturile de asistent medical debutant (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba interviuRezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1Șerban Mariana-Roxana 66,67  puncteADMIS
2Stoica Rodica-Cristina65  puncteADMIS
3Bălăceanu Doina-Elena 55 puncteADMIS
4Chirvasiu Mihaela 55 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 12.07.2022, ora 1130, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Secretar Comisie de concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 05.07.2022