JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12704/13.09.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 07.09.2017,

          pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

Săndulescu Maria- Magdalena  84 puncte ADMIS
Năstăsescu Nicoleta- Georgiana   82 puncte ADMIS
Tronaru Niculina  80 puncte ADMIS
Onică Maria Valentina 78,33 puncte ADMIS
Tîntoacă Irina- Elena 78 puncte ADMIS
Hristea Viorica- Valentina 75 puncte ADMIS
Gheorghe Luminița 75 puncte ADMIS
Preda Veronica- Cristiana 65 puncte ADMIS
Popescu- Manea Simona- Gabriela 56.33 puncte ADMIS
Negoiță Mihaela- Roxana 50 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 13.09.2017, ora 1615,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 07.09.2017, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești