JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.21371/17.11.2021

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului pentru postul de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba interviuRezultat proba interviu ADMIS/RESPINS
1CRUCERU GHEORGHE   82 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi 17.11.2021, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Pașol Daniela

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară