JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16027/18.09.2019

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Tanasă Cosmina-Adriana 91 puncte ADMIS
2 Din Mădălina-Ina 88 puncte ADMIS
3 Iancu Andreea-Monalisa 86 puncte ADMIS
4 Vasile Anca 81 puncte ADMIS
5 Popescu Mirela-Doina 80 puncte ADMIS
6 Gheorghe Cristina-Ramona 79 puncte ADMIS
7 Micu Ana-Maria 76 puncte ADMIS
8 Udroiu Elena-Cristina 76 puncte ADMIS
9 Costeleanu Mariana-Paula 74 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 18.09.2019, ora 1130, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești