JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  8592/19.06.2017

 

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social debutant din cadrul Centrului   de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești- Compartimentul Evaluare și Monitorizare Medicală și Socială

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1 Vițalaru Mariana-Raluca 38,66 puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 19.06.2017, ora 9,00  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social debutant