JUDEȚUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15325/18.10.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 12.10.2017

pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (1 post de asistent social principal, 1 post de paznic și 1 post de guard din  cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent social principal din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Țintea-Karaghiaur Gheorghe-Valentin 73,00 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Stan Gabriel-Marian 62,00 puncte ADMIS

 

 

  • Pentru postul contractual vacant guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nod:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Ciurezu Florina 81,00 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 18.10.2017, ora 1500, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

Secretar Comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 12.10.2017