JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 23019/18.12.2019

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Pentru posturile de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Băețică Georgeta 88  puncte ADMIS
2 Băjan Sorina 80  puncte ADMIS

Pentru posturile de asistent medical principal (PL):

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Popa Ileana-Pușa  94 puncte ADMIS
2 Gherase Maria-Mădălina  85 puncte ADMIS
3 Gămănuși Ioana  82 puncte ADMIS

Pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar):

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu    ADMIS/RESPINS
1 Vîlcica Aurica-Florina   85 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 18.12.2019, ora 1130 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat in data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești