JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 969/21.01.2016

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016,

pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Școlară-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1 Necula Lucreția-Luminița 90 puncte ADMIS

 

 


NOTĂ:

            Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 21.01.2016, ora 1130, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.


 

Secretar Comisie Concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Școlară-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară