JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 1063/22.01.2016

 

 

 

 

REZULTATUL
interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016,
pentru ocuparea postului contractual vacant de masor
din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1 Albu Raul Adrian 100 ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 22.01.2016, ora 1200, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară