JUDEȚUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   6196 /03.05.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 25.04.2017

pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (1 post de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de guard și 1 post de paznic din  cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de portar cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Dobrin Rafael-Ionuț 93,00 puncte ADMIS
2 Chiriță Cristian Absent

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Preda-Dumitru Ion 75,00 puncte ADMIS

 

 

  • Pentru postul contractual vacant paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nod:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1 Preda-Dumitru Marius 75,00 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 03.05.2017, ora 1100, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 25.04.2017