JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15524/15525/01.08.2022

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 25.07.2022, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate:

I.Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj interviuRezultat interviu    ADMIS/RESPINS
1.Mazilu Florina- Daniela 81 puncteADMIS

II. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj interviuRezultat interviu    ADMIS/RESPINS
1.Dobre Mihaela- Cristina90 puncteADMIS
2.Dobrescu Alina- Maria87 puncteADMIS
3.Ivan Georgiana- Mihaela58 puncteADMIS

III. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj interviuRezultat interviu    ADMIS/RESPINS
1.Seiceanu Adriana91 puncteADMIS
2.Nițoi Gabriela- Silvia86 puncteADMIS

IV. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT :  

                  Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj interviuRezultat interviu    ADMIS/RESPINS
1.Diaconescu Andi- Ciprian79 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

         Afisat astazi, 01.08.2022, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 25.07.2022