JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16176/02.11.2017

 

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 26.10.2017,

pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și

1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

  1. Pentru postul vacant de muncitor calificat IV ( bucatar):
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1. Turcescu Andrei- Claudiu  83 puncte ADMIS
2. Vîlcica Aurica- Florina   57 puncte ADMIS

 

  1. Pentru posturile vacante de îngrijitoare:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1. Onică Maria- Valentina 86 puncte ADMIS
2. Iorga Mirela 81 puncte ADMIS
3. Preda Veronica- Cristiana 79 puncte ADMIS
4. Popa Teodora- Victorița 71 puncte ADMIS
5. Ragamentu Mariana 70 puncte ADMIS
6. Grigore Adriana- Loredana 60 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 02.11.2017, ora 1100,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 26.10.2017