JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6309/04.05.2017

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 27.04.2017, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ

al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, respectiv,

1 post de economist debutant, 1 post de economist gradul I și 2 posturi de economist gradul IA

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist debutant:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Seiceanu Adriana 90 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist gradul I:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Dobrescu Alina- Maria 84 puncte ADMIS

 

  • Pentru posturile contractuale vacante de economist IA:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviuADMIS/RESPINS
1 Dobre Mihaela- Cristina 67 puncte ADMIS
2 Diaconescu Andi- Ciprian 65,33 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Afisat astazi, 04.05.2017, ora 1600,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 27.04.2017