JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 14681/02.10.2018

REZULTATUL

Interviului la concursul organizat în data de 27.09.2018,
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasă I, grad profesional superior (IT) din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj

interviu

Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
 1 Velciu Tudora 87 puncte ADMIS

NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
– sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afisat astazi, 02.10.2018, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)

Secretar Comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 27.09.2018