JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  20072/20.12.2018

 

REZULTATUL

 

Interviului la examenul organizat în data de 17.12.2018,  de promovare

 în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Ciobanu Ionela- Alina 87 puncte ADMIS

II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Vasilescu Liliana 77  puncte ADMIS

III. Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Manicea Mirela  84 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

–  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afisat astazi, 20.12.2018, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

REZULTATUL Interviului la examenul de promovare pentru funcționarii publici