JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 11959/11.07.2019

REZULTATUL

Interviului la examenul organizat în data de 10.07.2019,  de promovare

 în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Băzdăvan Marinela- Alina  92 puncte ADMIS

II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Miea Lavinia- Anamaria  92 puncte ADMIS

 NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

      –    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

      –  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

          Afisat astazi, 11.07.2019, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul interviului la examenul organizat in data de 10.07.2019